22 January 2017

صنف التسجيل          المبلغ الاساسي          المبلغ الاضافي عندما     المبلغ الاضافي عندما       المبلغ الذي يستوفى عن المركبة التي كانت مسجلة دائمياً في كردستان 
                           بالدينار                    تكون السيارة دفع رباعي    تكون السيارة مصفحة      عند إعادة تسجيلها في المحافظة غير المنتظمة باقليم حسب سنة الصنع
                                                                                                                             سنة الصنع                             المبلغ                              
1-خصوصي أهلية           500,000         250,000                       300,000            2016               المليغ الكلي المحتسب جانباً 
مستورده و أجره          أسطوانةXعدد                                                                            2015        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 85 مقسوماً على 100
اهلية مستوردة سعة       الاسطوانات                                                                             2014        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100
( 6 ) راكب فما دون                                                                                                   2013        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 55 مقسوماً على 100
                                                                                                                             2012        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 40 مقسوماً على 100
                                                                                                                              2011        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 25 مقسوماً على 100
                                                                                                                              2010        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 10 مقسوماً على 100
                                                                                                                              2009 فاقل            لا يستوفى أي مبلغ

                                                                                                                              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- أجرة  أهلية           200,000                ـــــــــــ                 ـــــــــــــــــــ                سنة الصنع                             المبلغ                         
مستوردة سعة (7)                                                                                       2016               المليغ الكلي المحتسب جانباً 
راكب فاعلى                                                                                               2015        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 85 مقسوماً على 100
                                                                                                               2014        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100
                                                                                                               2013        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100  
                                                                                                               2012        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 40 مقسوماً على 100
                                                                                                               2011        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 25 مقسوماً على 100
                                                                                                               2010        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 10 مقسوماً على 100
                                                                                                               2009 فاقل            لا يستوفى أي مبلغ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- حمل أهلية         500,000                ـــــــــــ                 ـــــــــــــــــــ                   سنة الصنع                             المبلغ                                     
مستوردة            لكل أسطوانة                                                                           2016               المليغ الكلي المحتسب جانباً 
                     * عدد الاسطوانات                                                                     2015        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 85 مقسوماً على 100
                     *60 مقسوما على 100                                                              2014        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2013        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100  
                                                                                                                 2012        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 40 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2011        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 25 مقسوماً على 100                            
                                                                                                                 2010        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 10 مقسوماً على 100
                                                                                                               2009 فاقل            لا يستوفى أي مبلغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- زراعية أهلية      معفاة                       معفاة                                                                            معفاة 
 مستورده    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- أنشائية أهلية           200,000                ـــــــــــ                 ـــــــــــــــــــ                   سنة الصنع                             المبلغ                                     
مستوردة                                                                                                        2016               المليغ الكلي المحتسب جانباً 
                                                                                                                 2015        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 85 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2014        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2013        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100  
                                                                                                                 2012        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 40 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2011        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 25 مقسوماً على 100                                                                                                                                                                                                   2010        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 10 مقسوماً على 100
                                                                                                               2009 فاقل            لا يستوفى أي مبلغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- تخصصية           500,000                ـــــــــــ                 ـــــــــــــــــــ                   سنة الصنع                             المبلغ                                     
أهلية مستوردة                                                                                                 2016               المليغ الكلي المحتسب جانباً 
                                                                                                                 2015        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 85 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2014        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2013        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100  
                                                                                                                 2012        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 40 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2011        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 25 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2010        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 10 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2009 فاقل            لا يستوفى أي مبلغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- دراجة أهلية           200,000                ـــــــــــ                 ـــــــــــــــــــ                   سنة الصنع                             المبلغ                                     
مستوردة                                                                                                        2016               المليغ الكلي المحتسب جانباً 
                                                                                                                 2015        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 85 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2014        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2013        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 70 مقسوماً على 100  
                                                                                                                 2012        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 40 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2011        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 25 مقسوماً على 100
                                                                                                                 2010        المبلغ الكلي المحتسب جانباً * 10 مقسوماً على 100
                                                                                                                2009 فاقل            لا يستوفى أي مبلغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8- مركبة مصنعة في الشركة       500,000                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــ
العامة لصناعة السيارات بغض
النظر عن صنف تسجيلها او اذا
بيعت الى مواطن او الى الدولة